terug naar alle events

FD Energiedebat – Energieakkoord voor duurzame groei

Wordt Nederland groener met een Nationaal Energieakkoord?

Woensdag 12 juni 2013
Delen

Verslag

De Sociaal Economische Raad (SER) komt naar verwachting begin juli met een Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei. In het akkoord moet een duidelijke koers worden vastgelegd op het gebied van energiebesparing, schone energietechnologieën en klimaatbeleid.

Tekst: Sjors Rodenburg

Maar maakt het Nationaal Energieakkoord überhaupt kans met ruim veertig verschillende organisaties aan de onderhandelingstafel? Wat zal er in komen te staan? En zal het akkoord de energietransitie redden? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens het achtste FD Energiedebat op woensdag 12 juni in de Caballero Fabriek in Den Haag.

Karel Appelbeleid

Eén van de onderhandelaars is Joris Thijssen, campagnedirecteur van Greenpeace. Met negentien anderen bespreekt hij de rol van de industrie en het Europese emissiehandelssysteem (ETS). ‘De sfeer is prima’, lichtte hij toe. ‘We zien elkaar veel en we werken hard.’ Hoewel de partijen ver van elkaar af staan, is hij gematigd optimistisch over de uitkomst. ‘Er is heel weinig waar we het op dit moment over eens zijn. Het ligt eraan of de partijen over hun schaduw heen kunnen stappen.’

Maar dat zal niet zo snel gebeuren, somberde Jan Paul van Soest, zelfstandig duurzaamheidsadviseur. ‘De afgelopen twintig jaar hebben we een Karel Appelbeleid gevoerd: we rotzooiden maar wat aan.’ Het lijkt hem dan ook uitgesloten dat diezelfde beleidsmakers nu met een alomvattend akkoord op de proppen komen. ‘Dat lukt op deze manier niet, want aan tafel zitten partijen met ieder hun eigen belangen en eigen wensen.’

Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66, hoopt in ieder geval van harte dat de onderhandelaars er samen uit komen. ‘Er moet een einde komen aan het zwalkende beleid’, stelde ze. ‘We hebben een uniek momentum nu. Als het mislukt, is dat een gemiste kans en ligt de bal weer bij de politiek.’ Ook geen ramp, zei VVD-Kamerlid René Leegte. ‘We werken nu ook al met energienota’s uit het verleden. Daarmee kan de minister heel goed sturen op de lange termijn.’

Crisis biedt kansen

Om wat focus aan te brengen in het debat kwamen er drie stellingen voorbij. ‘We moeten alles inzetten op decentrale opwekking en energiebesparing’, luidde de eerste stelling. Hier was Erwin van Laethem, bestuursvoorzitter van Essent, het helemaal mee eens. ‘Decentraal is een trend’, legde hij uit. ‘Onze klanten willen zelf producent worden.’

Maar dat betekent niet dat de kolen- en gascentrales van de energiemaatschappij in de nabije toekomst overbodig worden, voegde de Essent-directeur er snel aan toe. ‘Centraal en decentraal opgewekte energie gaat hand in hand. Op dit moment is het doel om 16% duurzame energie op te wekken. Dan blijft er nog altijd 84% over dat conventioneel geproduceerd moet worden.’

Om die decentralisatie aan te jagen, pleit de campagnedirecteur van Greenpeace voor fiscale maatregelen. Hier ziet VVD’er Leegte echter niets in. ‘In een economische crisis is het onvoorstelbaar om nog meer kosten neer te leggen bij huishoudens en het mkb.’ Maar volgens Thijssen biedt de crisis juist kansen. ‘We moeten ervoor zorgen dat mensen hun huis gaan isoleren en zonnepanelen op hun dak leggen’, legde hij uit. ‘Werkloze bouwvakkers kunnen dan weer aan het werk, de energierekening wordt lager én we doen ook nog wat aan CO2-besparing.’

Europees energielaboratorium

Of moeten we juist meer aandacht besteden aan de technologie van morgen? Daarover ging stelling twee: ‘Investeren in clean tech is een win-winsituatie.’ Als het aan Dorette Corbey, voorzitter van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa en bestuursvoorzitter van de Nederlandse Emissieautoriteit, ligt, moet de overheid veel meer inzetten op innovatie, zoals met de negen topsectoren een begin is gemaakt. ‘Als de overheid subsidiegeld uitgeeft, doe het dan om innovatie te stimuleren en niet om andere redenen.’

Peter Molengraaf, bestuursvoorzitter van netbeheerder Alliander, denkt dat er vooral veel te winnen is in het ontwikkelen en verbeteren van slimme elektriciteitsnetten. ‘We moeten de infrastructuur open maken’, stelde hij. ‘Warmtenetten, open data en zonnepanelen. Investeerders kijken met name naar slimme toepassingen om allerlei energiestromen met elkaar te verbinden.’ Om dit mogelijk te maken, roept hij de Nederlandse regering op een Europees energielaboratorium op te tuigen. ‘Dan komen de investeerders en ondernemers vanzelf.’

Maar volgens duurzaamheidadviseur Van Soest moet de overheid zich beperken tot het stellen van randvoorwaarden en fiscale instrumenten. ‘Het ontbreekt aan een continue vraag aan innovatieve oplossingen’, zei hij. ‘Zodra de overheid gaat kiezen voor bepaalde technologieën heb je de poppen aan het dansen.’ Kamerlid Leegte wees op een motie die hij samen met de SP indiende om het stroomverbruik per kwartier in te kunnen zien. ‘Dat geeft innovatie, dan wordt het ineens interessant omdat je per kwartier kan kijken wat wel en wat niet werkt.’

Meer Europese samenwerking

We willen dus massaal duurzame energie. Maar hoeveel mag dat kosten? En hoe zit het met de leveringszekerheid? Hierover ging de derde stelling: ‘Het akkoord moet een betrouwbare en betaalbare energievoorziening blijven garanderen.’ VVD-Kamerlid Leegte heeft moeite met een nationaal energieakkoord, omdat we volgens hem beter in Europa kunnen samenwerken om de energie goedkoop en betrouwbaar te houden. ‘Daar zit de winst. Als we dat doen, gaan we vanzelf meer hernieuwbare energie doen.’

Ook Molengraaf van Alliander hoopt op meer Europese samenwerking. ‘Als in Duitsland de wind waait en de zon schijnt, dan knalt de stroom er aan alle kanten uit’, vertelde hij. Hij pleit dan ook voor meer interconnecties tussen de Europese landen. Niet alleen is dat schoner, het is ook nog eens goedkoper, aldus Molengraaf. ‘Op zonnige en winderige dagen is de stroom uit Duitsland tot wel 40% goedkoper.’
Essent-directeur Van Laethem merkte op dat de Europese Unie vooral behoefte heeft aan een convergerend subsidiebeleid. ‘Op dit moment hebben we in de 27 EU-landen 186 regels die continu veranderen.’ Volgens D66’er Van Veldhoven moeten vooral innoveren om een betrouwbare energievoorziening in de toekomst te garanderen. ‘Europa stuurt per jaar € 500 miljard euro de grens over stuurt voor de import van kolen, olie en gas. Stel je eens voor wat we daarvoor in Europa zouden kunnen doen als we veel meer inzetten op het stimuleren van clean tech.’

Lees meer
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos
Foto: Rogier Bos

Sprekers

Gijs den Brinker

Journalist Het Financieele Dagblad

Schrijft voornamelijk over ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat, zoals CO2-opslag, stroomnetten en schaliegaswinning.

Dorette Corbey

Bestuursvoorzitter Nederlandse Emissieautoriteit

Daarnaast voorzitter van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa. Eerder Europarlementariër voor de PvdA.

Erwin van Laethem

Bestuursvoorzitter Essent

Eerder al commercieel directeur, directeur service en verkoop bij de energieleverancier en bestuursvoorzitter van Essent België.

René Leegte

Tweede Kamerlid VVD

Voert het woord over energievraagstukken. Daarvoor onder meer persoonlijk secretaris van VVD’er Frits Bolkestein.

Peter Molengraaf

Bestuursvoorzitter Alliander

In 2007 door Nuon en Essent aangesteld om de voorstelde fusie te begeleiden. Ook commissaris bij Vopak en KEMA.

Hans Schoenmakers

Senior manager corporate affairs E.ON

Verantwoordelijk voor strategie, PR en communicatie. Daarnaast projectdirecteur van het Rotterdam CCS-project ROAD.

Jan Paul van Soest

Medeoprichter De Groene Zaak

Zelfstandig adviseur en toezichthouder bij het Energiefonds Overijssel. Auteur van De Twijfelbrigade (over klimaatscepsis).

Joris Thijssen

Campagnedirecteur Greenpeace

Wierp zich op als milieuminister. Zat tijdens de klimaattop van 2009 in Kopenhagen drie weken vast voor het ophangen van een spandoek.

Stientje van Veldhoven

Tweede Kamerlid D66

Houdt ze zich bezig met klimaat en energie, milieu, landbouw en water. Daarvoor werkte ze onder meer bij de Europese Unie.

Bekijk alle 9 sprekers

Presentator

Roelof Hemmen

Presentator, journalist, dagvoorzitter

Anchor in het kwadraat. Dagelijks te horen op BNR Nieuwsradio. Gespecialiseerd in economie en energie.

Voor wie?

In het FD Energiedebat gaan we op zoek naar oplossingen om de energietransitie te versnellen. Hoe kunnen grootverbruikers hun productie verduurzamen? Wie gaat de energietransitie betalen? Gaan innovaties de haperende energietransitie redden?

Deze en andere vragen worden door specialisten uit de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap beantwoord. Iedereen die iets doet in of heeft met de energietransitie is van harte welkom.

Locatie

Caballero Fabriek

Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag

Plan uw route

Caballero Fabriek Binckhorst is een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw voor innovatieve, creatieve en culturele bedrijven. Waar het vroeger draaide om sigaretten, ademt het hier nu bedrijvigheid op het gebied van multimedia, grafisch ontwerp, fotografie, reclame, ICT, communicatie, evenementen en architectuur.

Andere events