terug naar alle events

BNR Zorgdebat – tekort zorg professionals

Een andere kijk op het tekort aan zorgprofessionals

Dinsdag 12 juni 2018
Volg FD BNR LIVE
Delen

Verslag

Er dreigt een arbeidstekort van 125.000 professionals in de zorg, stelt het ministerie van Volksgezondheid. Kunnen patiënten nog wel de nodige zorg krijgen? Zorgverleners, pioniers, werkgevers en patiënten kwamen op dinsdag 12 juni bijeen voor het BNR Zorgdebat, georganiseerd door BNR Radio en VvAA.

Omdenken in de gezondheidszorg

Onder leiding van Tom van ’t Hek gaven experts mogelijke oplossingen voor het probleem. Hoe erg is het prangende personeelstekort en wat zijn oplossingsrichtingen? Dit werd besproken aan de hand van twee stellingen, die allebei stuurden op omdenken in de zorg. Het oplossen van het tekort werd eerst besproken vanuit een HR-strategisch perspectief, en daarna in de richting technologie en innovatie.

Bas ter Weel (SEO Economisch Onderzoek) startte het debat met een economische blik op de sector. ‘De zorgsector is bijzonder’, zei hij, ‘omdat zorg een gevoelig goed is. Het gaat om mensen met een probleem.’. In andere sectoren stemt vraag en aanbod zich op de korte termijn aan elkaar af. ‘In de bouw, bijvoorbeeld, kan de aannemer je langer laten wachten, of extra laten betalen om eerder aan de beurt te zijn. Dat kan niet in de zorg.’ Op de lange termijn zal ook de zorgmarkt zich aanpassen, maar de dubbele vergrijzing van personeel en de samenleving maakt het probleem groter. Toch kaart hij ook aan dat ‘het alarmistische toontje’ opvallend is, want er werden een paar jaar geleden nog veel zorgprofessionals ontslagen.
Volgens ter Weel zijn er maatschappelijke afwegingen nodig om het probleem op te lossen vanuit socio-economisch beleid. Willen we de lonen van zorgprofessionals verhogen? Een lagere kwaliteit zorg accepteren? Investeren in kapitaal en digitalisering in ziekenhuizen?

Maak een grotere vijver

‘Het tekort kan worden opgelost via HR strategieën’ luidt de eerste stelling. Jacqueline Joppe (Zorggroep Elde) is het hier mee eens. Zij vindt het belangrijk dat medewerkers enthousiast zijn over hun werk. ‘De uitstroom is te groot, en het is te moeilijk voor nieuwe mensen om in de zorg te komen werken.’ Sneller opleiden, sneller beschikbaar maken van een bredere ‘vijver’ van potentieel personeel kunnen de oplossing vormen. Eveline Castelijns (Berenschot) voegt hier aan toe dat de numerus fixus van zorgopleidingen af moet. Ook zij ziet de mogelijkheid voor strategisch HR om het tekort op te vangen. Maar, ‘het is één van de knoppen, net als goed werkgeverschap en het vermogen om veranderingen door te zetten’.

Joppe en Castelijns zijn het eens dat de uitstroom en het ziekteverzuim een groot probleem zijn. Zorgprofessionals ervaren de werkdruk als ‘te hoog’, en moeten vaak extra diensten oppakken om het rooster te dichten. Ook is de takenverdeling wellicht niet optimaal; 25 tot 30 procent van de tijd wordt besteedt aan administratie (zie ook het BNR Zorgdebat van 27 maart 2018), en verplegers besteden tijd aan non-zorg taken zoals schoonmaken en gras maaien. Een duurzame oplossing is nodig om werknemers weer te laten genieten van zorg verlenen.

Een robot krijgt geen burn-out

‘Door de vergrijzing moeten we straks van één op de zeven naar één op de vier Nederlanders in de zorg’ stelt Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland). Dat is, als er geen efficiëntieslag komt in de zorg. Joris Jaspers (UMC Utrecht) geeft ergonomische hulpmiddelen als voorbeeld voor hogere efficiëntie. Hij stemt dan ook in met de stelling ‘technische en innovatieve hulpmiddelen kunnen het arbeidsmarktprobleem oplossen’. Zo kan een aandrijving op de wielen van een ziekenhuisbed betekenen dat deze door één persoon kan worden verplaatst, en een goed afstelbare lamp in de operatiekamer maakt ook handen vrij.

‘Technologie kan helpen bij het arbeidstekort’, zegt Vincent de Schepper (BKV), ‘maar het tekort komt doordat zorgprofessionals teveel taken op hun bordje hebben liggen.’ Slimme innovaties gaan helpen als die een aantal taken over nemen. Ook moeten regio’s samen werken om niet per instelling, maar als samenleving dit probleem op te pakken. Sabine Pinedo (Vital10) suggereert compleet omdenken; zet de patiënt, en niet het proces, centraal. Door de zorg dichter bij de patiënt te brengen, en haar mee te laten denken, maak je uren vrij en kunnen zorgprofessionals doen waar ze expertise in hebben – ‘dat is ook leuker’. Zo kan een patiënt via een e-health portaal bijvoorbeeld een foto van een wond sturen, in plaats van naar de Eerste Hulp te rijden. Pinedo hoopt dat de vergoeding van e-health, sinds dit jaar, deze transitie sneller laat gaan. Veldman gelooft ook dat de patiënt betrekken bij het zorgproces een groot deel van het tekort op kan vangen. ‘In andere sectoren kan al veel meer via het internet, maar in de zorg moet nog heel veel fysiek.’ Het delen van informatie over patiënten tussen instellingen zou al veel dubbel werk schelen, en waar mogelijk is zorg op afstand veel efficiënter. Ook moeten instellingen ‘geen nieuwe dingen verzinnen’, maar juist energie steken in het toepassen van veranderingen die bij andere instellingen een succes zijn.

Ten slotte discussiëren de sprekers nog de rol die robots gaan spelen in de zorg. Er is, volgens Jaspers, geen dringende vraag naar mensachtige robots waarmee men een praatje kan maken. Juist robots die één specifieke taak heel goed kunnen zijn nodig om taken over te nemen van de drukke verplegers. Technologie is op de korte termijn een grote investering en moeilijk te accepteren voor veel zorgprofessionals, maar het is wel een duurzame optie. Het wordt namelijk niet moe, niet oud, en hoeft niet op vakantie.

Lees meer
Beluister het debat Delen

Sprekers

Eveline Castelijns

Sectorleider Zorg & Welzijn bij Berenschot

Organisatieadviseur gespecialiseerd in strategie, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en bedrijfsvoerings- en HR-vraagstukken.

Joris Jaspers

Hoofd Innovatie Medische Technologie UMC Utrecht

Geeft leiding aan de afdelingen productontwikkeling, onderzoek en Valorisatie. Daarnaast is hij onderzoeker Arbeidsbesparende Medische Hulpmiddelen.

Jacqueline Joppe

Voorzitter RvB van Zorggroep Elde

Is sinds 2013 bestuurder van Zorggroep Elde en sinds 2012 vice-voorzitter van het bestuur van ActiZ.

Sabine Pinedo

Internist / medisch directeur bij Vital10

Internist gespecialiseerd in vasculaire geneeskunde. Richtte in 2015 Vital 10 op, een e-health platform gericht op patiënten.

Vincent de Schepper

Directeur van BKV

Sinds 2015 directeur van BKV, specialist in arbeidsmarktbemiddeling voor de gezondheidszorg. Opgeleid arts en ondernemer.

Dianda Veldman

directeur/bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland

Koepel van patiëntenorganisaties voor zorgbehoevenden. Vervulde directiefuncties bij Vereniging Eigen Huis en St. Rutgers.

Bas ter Weel

Algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek

Econoom. Naast directeur SEO is hij ook hoogleraar economie aan de UvA. Nevenfunctie: kroonlid van de SER.

Bekijk alle 7 sprekers

Presentator

Tom van ’t Hek

Presentator en dagvoorzitter

Presenteerde o.a. de ochtendspits bij BNR Nieuwsradio en bij de NOS het sportprogramma Langs de Lijn.

Programma

registratie & ontvangst

Ontvangst met hapje & drankje

welkom & opening debat

Uitleg LIVE Radio door Tom van 't Hek en een welkomstwoord door VvAA.

start LIVE-uitzending BNR Zorgdebat

BNR Zorgdebat: ‘Omdenken in de gezondheidszorg: een andere kijk op het tekort aan zorgprofessionals'. Hoe kunnen we omgaan met de dreigende personeelstekorten? Wat kunnen we leren van andere branches? En ligt er een hoofdrol voor techniek?

discussie met de zaal

Mogelijkheid tot vragen stellen aan de sprekers en panelleden.

netwerkborrel

Netwerken en napraten over het debat met de sprekers en andere aanwezigen.

einde
Voor wie?

Het BNR Zorgdebat richt zich op professionals die actief zijn in de gezondheidszorg, bestuurders uit de zorgsector, politici, wetenschappers, patiënten en consumenten.

Locatie

Hoofdkantoor VvAA

Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

Plan uw route

Het BNR Zorgdebat wordt gehouden in ’t Hart, het hoofdkantoor van VvAA in Utrecht.

’t Hart is goed bereikbaar met per openbaar vervoer. Vanaf Utrecht CS kunt u bij de bushalte aan de Jaarbeurszijde lijn 24, 29, 102, 103, 107, 195 of 295 nemen. U stapt uit bij halte P+R Papendorp. De reistijd vanaf Utrecht CS is circa 10 minuten.

Bezoekers van het debat die per auto komen, kunnen parkeren in de parkeergarage van de VvAA.

Partner

Onderstaande informatie is afkomstig van onze partners

Als collectief van ruim 120.000 zorgverleners, is VvAA de stem en steun van zorgverlenend Nederland. VvAA laat de stem van zorgverleners horen op zorgbrede thema’s als vermindering van bureaucratie en bezieling van de zorgverlener. Daarnaast ondersteunt VvAA individuele leden en hun zorgondernemingen in de vorm van kennisdeling, advies, verzekeringen en andere beroepsspecifieke dienstverlening. Afgestemd op de situatie van zorgverleners en -ondernemingen en mede ontwikkeld door zorgverleners.

Andere events